چراغ سبزی در کار نیست!

قضاوت ولایت بر اساس ملاک است

روزنامه جوان ۲ آبان ۱۳۹۵

قصه تنها خمینی نیست؛ برای خامنه‌ای هم، آنجا که پای قضاوت درباره افراد مطرح است، نه حب و بغض، که درستی راه ایشان متر و معیار است. با این جمله کوتاه اما بلند، چند نکته‌ به اختصار بنویسم.

یکم: سال ۸۸ بسی بیش از آنکه دعوا سر محاسن یا معایب فرد پیروز آن انتخابات باشد، جنگ سر این بود که بعضی‌ها هرگز نمی‌خواستند زیر بار نتیجه آرای مردم بروند! این قانون‌گریزی اما تا آنجا پیش رفت که به بهانه رای نداشتن فرد پیروز، پیشنهاد «ابطال انتخابات» را مطرح کنند! یعنی لگد به همه آن ۴۰ میلیون رای! بزرگان اما در نهایت رواداری از جماعت مدعی خواستند بینه ارائه دهند و اعتراض خود را از طرق قانونی پیگیری کنند! کاری که خب، نکردند! اینک اما قریب یک سال است کرارا مشاهده می‌کنیم همان جماعت مدعی رای نداشتن نامزد پیروز ۸۸ اعتراف می‌کنند «با نهی احمدی‌نژاد از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ مهمترین تهدید برای تداوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی از میان رفت»! همین اعتراف کافی است برای پذیرش این مهم که حتی بزعم داعیه‌دارن تقلب در سال ۸۸ هم، فی‌الواقع هیچ تقلبی درکار نبوده! اصلا و ابدا!

دوم: پر واضح است اغلب قریب به اتفاق مباحث هشتاد و هشتی، ناظر بر «دروغ بزرگ تقلب» بود لیکن ما اندک واهمه‌ای از مرور تاریخ نداریم! آری! رهبر انقلاب جایی فرمودند؛ «نظر من به فلانی نزدیکتر است تا بهمانی!» اولا این سخن ناظر بر بحث «عدالت اجتماعی» ایراد شد و ثانیا توسط همان عزیزی بیان شد که باری پیش از این، گفته بودند؛ «هیچ کس برای من بهمانی نمی‌شود»! از قضا، هم جمله اول درست است، هم جمله دوم، چرا که سخن را باید در ظرف زمانی آن سنجید! آن «تعویض نگاه» بد است که براساس حب و بغض باشد لیکن وقتی «معیار» یعنی «درستی راه» ملاک باشد، همه این دیدگاه‌های علی‌الظاهر متفاوت، فی‌الواقع در «یک امتداد واحد» خود را تعریف می‌کنند! در مثل مناقشه نیست! طلحه و زبیر، هم آن زمان که از «لسان معصوم» تعریف شنیدند حق‌شان بود و هم آن زمان که «ذوالفقار معصوم» را دیدند؛ چرا که هم پشت آن تعریف «منطق» حاکم بود و هم پشت آن شمشیر!

سوم: تشکر و تذکر و امر و نهی، تنها خلاصه در تعامل بزرگان با رئیس‌جمهور قبل نمی‌شود! این مهم، درباره همه رؤسای جمهور صادق است! حتی درباره همه رجال سیاسی و یا حتی غیر سیاسی! آقایی بوده که سال ۸۸ بعضی‌ها مدعی بودند با تقلب رئیس‌جمهور شده لیکن حالا خودشان اعتراف می‌کنند که او حتی می‌توانست ناظر بر پایگاه رای خود، قاعده ریاست‌جمهوری ۲ دوره‌ای را بهم بزند! اینجا تنها یک چیز ثابت می‌شود و آن دروغ بودن ادعای تقلب است! خوب یا بد، آن فرد رای اکثریت قاطع مردم بود! همچنان که سال ۹۲ هم خوب یا بد، رای اکثریت البته شکننده مردم به رئیس‌جمهور فعلی بود! لذا دفاع رهبر انقلاب از رای اکثریت در سال ۸۸ دفاع بزرگان بود از رای اکثریت و لاغیر! اینی هم که ایشان برای فرد مذکور، مصلحت «نهی» را تشخیص دادند، تنها و تنها خواستن خیر خود آن شخص بود و جامعه!

چهارم: نهایت اشتباه آنجاست که نهی بزرگان را به معنای «چراغ سبز» به رئیس‌جمهور فعلی قلمداد کنیم! آقای روحانی در صورت تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان، اگر دوباره از مردم رای بگیرد، باز هم رئیس‌جمهور همه ما خواهد بود و الا که هیچ! اساسا اگر رهبر انقلاب اهل اینگونه چراغ سبز نشان دادن‌ها می‌بودند باید همان سال ۷۶ با درخواست تمدید ریاست‌جمهوری بهمانی موافقت می‌کردند! علمدار فرزانه‌ای که سال ۸۸ آنگونه حماسی پای آرای ملت ایستادند و هرگز زیر بار ابطال انتخابات نرفتند، مبرای از این تحلیل هستند که «نهی» ایشان از یکی، تفسیر به «امر» ایشان به یکی دیگر شود!

*** *** ***

این درست که بعضی‌ها بنا به اعتراف بزرگ خود، ناخواسته به همان نظر ما در سال ۸۸ مبنی بر سلامت انتخابات رسیدند لیکن نه ما و نه رهبر ما، صد سال سیاه، به نظر ایشان مبنی بر قضاوتهای همراه با حب و بغض درباره افراد نخواهیم رسید! لذا آقای رفسنجانی و دیگرانی از این قبیل، اگر قیل و قال راه بیندازند که آقای احمدی‌نژاد خیلی بد است، ما به ایشان خواهیم گفت که او بسی پیش از آنکه رای ما باشد، «استاندار حضرتعالی» بود! یادتان رفته؟! لیکن اگر بگویند که شما ۷ سال دیرتر از من، او را شناختید، ما به ایشان خواهیم گفت: «نه احمدی‌نژاد، که حتی خود شما هم هر آن قدمی که در راه درست و صراط مستقیم بردارید، بی‌آنکه بخواهیم با آینده‌تان «کاسبی سیاسی» کنیم، حمایت‌تان خواهیم کرد! ما مثل شما نیستیم که عمل بر مبنای حب و بغض داشته باشیم! هزار تا ۷ سال دیگر هم به عقب برگردیم، ما از «سفرهای استانی» و «مسکن مهر» و «رونق صنعت هسته‌ای» و… دفاع خواهیم کرد! صدالبته پای نقدهای خودمان در آن زمان هم که مستند و موجود است، ایستاده‌ایم! نه آقای هاشمی! ما نه شما را دیر شناخته‌ایم، نه آقای احمدی‌نژاد را! نه الباقی حضرات را! کار خوب کنید، تعریف‌تان می‌کنیم، کار بد کنید و احیانا بخواهید «نامه سرگشاده» علیه جمهوریت و رای ملت بنویسید، همان را با شما خواهیم کرد که سابق بر این انجام دادیم! ما «یادگار خمینی» هستیم و عمرا احدی را دیر بشناسیم، آنهم ۷ سال! دردانه‌های قلم‌فروشی که حضرتعالی را «پدر معنوی» خود خطاب می‌کنند باید بفرمایند یادگار که هستند که ۷ سال دیر، تازه ملتفت شدند ۸۸ تقلبی درکار نبود! من از آنجا که علاوه بر سیاست، ادب را هم در مکتب ولایت فقیه آموخته‌ام، از همین جا خطاب به شما عرض می‌کنم؛ آقای هاشمی! سلام… آری! سلام… و این همان «سلام»ی است که حضرتعالی یادتان رفت در آن نامه عاری از مهر و تهی از بصیرت، مرقوم بدارید! در ضمن، جناب احمدی‌نژاد، نه ۷ سال پیش، که به عبارتی آمیخته با طنز، ۷۰ سال پیش استاندار خودتان بود! تا یادتان بیاید، عجالتا خداحافظ!»

ارسال شده در صفحه اصلی | ۱۷ دیدگاه

شکر نعمت کیفری!

وطن امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۵

من و یک برگه دیگر از طرف دبیرخانه شورای‌ عالی امنیت ملی! این بار اما وقتی سردبیر روزنامه کلیتش را گفت، به خیالم به قصد جبران آن دادسرای ۲ سال پیش، اگر عذری نخواسته‌اند، لااقل تشکرکی از حقیر کرده‌اند! واقعا اینگونه فکر می‌کردم، چرا که به عینه داریم می‌بینیم بدعهدی یانکی‌ها را، لغو نشدن همه یا حتی کلیت تحریم‌ها را، فزون‌خواهی شیطان بزرگ در طلب سهم بیشتر را، امتداد دشمنی دشمن را و صدالبته غلط بودن مسیر این مردمان دستگاه دیپلماسی را، که با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» بنشین که تحریم‌ها لغو شود! و آیا مطالب ما، چیزی جز پیش‌بینی همین چیزها بود که امروز به وضوح داریم مشاهده می‌کنیم؟! لیکن شگفتا از خیالات خام، آنجا که سردبیر، برگه احضاریه را نشانم داد؛ «این بار رسما باید بروی دادگاه، آنهم کیفری!» به روی چشم حضرات شورای عالی امنیت ملی! در برابر قانون، گردنی داریم از مو باریک‌تر اما وقتی شواهد، صحت یادداشت‌های من و ما را نشان می‌دهد، لاجرم حق افسوس را هم برای خود محفوظ می‌داریم که در این بلبشو، نخ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با آن‌ همه کار سخت و برزمین‌مانده در حوزه خطیر «امنیت ملی» گیر کرده در سوزن یک‌لاقبایی چون راقم این سطور! باور بفرمایید هم‌الان رفتم و ۴ متن مورد شکایت را مجددا مرور کردم! از قضا آنچه امروز شاهد آنیم، مسبب ایمان قلبی بیشتر و باور عینی فزون‌تر من به صحت یادداشت‌های مد نظر شد، حتی بسی بیشتر از زمان نگارش آن یادداشت‌ها، که «هسته‌ای ملت و دیپلماسی دولت» عنوان یکی‌شان بود! و آیا فی‌الواقع جز این است که درون رآکتور هسته‌ای ملت، حتی حاضر به ریختن سیمان هم شدند اما دیپلماسی سراسر اشتباه دولت اعتدال، منجر به لغو همه تحریم‌ها، نه در روز امضای برجام شد، نه در روز اجرای برجام، و نه تا به امروز؟! براستی مقوله خطیر امنیت ملی، نیز شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا، گریبان من و ما را باید بچسبد یا حضراتی که صرف نظر از نقد خیرخواهانه منتقد مشفق، مسیر غلط دیپلماسی خود را تا آنجا پیش بردند که برسیم به امروز؟! که برسیم به جایی که شرط لغو تحریم‌ها بشود خودتحریمی؟! که برسیم به جایی که شرط لغو تحریم‌های دشمن بشود تحریم از ناحیه دولت خودمان؟! که برسیم به جایی که شرط لغو تحریم‌ها بشود تحریم شیربچه‌های حافظ امنیت کشور؟! که برسیم به جایی که شرط لغو تحریم‌ها بشود عدم تعصب سردار سلیمانی به بیرون نگه‌داشتن داعش در همان بیرون مرزها؟! که برسیم به جایی که شرط نفس کشیدن ما همانا مردن ما شود؟! عجبا که مخل امنیت و امنیت ملی فی‌الواقع همان توافقی است که رسما دارد برای متوقف کردن تروریست‌های حرامی در خارج از خاک مقدس وطن، دبه‌های دلخواه دشمن را درمی‌آورد، آن‌وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ناظر بر مقوله «امنیت ملی» گریبان مرا باید بچسبد! لابد آن همه انگ جهنمی و تهمت بی‌سواد به منتقد، از طرف بعضی‌ها بس نبود که علاوه بر دادسرا، به دادگاه هم حواله‌مان می‌دهند! ضربه به امنیت ملی آنجاست که تو با بی‌تدبیری محض، گمان کنی قصه عمرسعد و گندم ری افسانه است! که گمان کنی چون تو سیمان ریخته‌ای در قلب رآکتور خودکفایی، دشمن هم نرم می‌شود! که گمان کنی چون تو کوتاه آمده‌ای، دشمن وفای به عهد می‌کند! که گمان کنی «گشایش اقتصادی» نه از صراط مستقیم «اقتصاد مقاومتی» بلکه از راه بی‌راهه «سازش سیاسی» حاصل می‌شود! اوج ضرر و خسران برای «امنیت ملی» آیا همین نیست که براساس پس‌لرزه‌های برجام، شاهد این شرط از سوی دشمن بدکاره و بدعهد باشیم که اولا دلاورمردان ضامن امنیت کشور باید از طرف داخل هم تحریم شوند و ثانیا اصلا ایشان را چه به داعش؟! بینی و بین‌الله آیا خطری بزرگ‌تر از این شرط هم برای امنیت ملی کشور متصور هست؟! در حیرتم از این اعتدال که تصور می‌کند مشکل ما با آمریکای جلاد از طریق ایمیل قابل حل است لیکن به ۴ تا متن چو من حقیری که می‌رسد، سالی دادسرا و سالی هم دادگاه کیفری! خود جان‌کری رسما دارد می‌گوید آمریکا به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، آن‌وقت جناب روحانی مایه از قول شیطان می‌گذارد که وعده داده به تعهدات برزمین‌مانده جامه عمل بپوشاند! عجیب اعتدال مبارکی است! اصرار خود دشمن بر تمدید دشمنی است، ایشان اما مدعی می‌شود که نخیر! قول دوستی داده! و وفای به عهد! کدام وفا؟! کدام عهد؟! مگر قرار نبود در همان روز امضای برجام همه تحریم‌ها بالمره لغو شود؟! و آیا جز این بود که ما همان روزها نوشتیم برجام ناظر بر لغو تحریم‌ها توافق دقیقی نیست؟! و دست دشمن را برای سوءبرداشت باز می‌گذارد؟! و آیا جز این بود که ما همان روزها نوشتیم آمریکا حتی به همین هم عمل نمی‌کند؟! حالا ما شدیم بدمن قصه برجام؟! و ناقض امنیت ملی؟! وقتی با منتقدی که حتی زمان هم بر اثبات حرفش صحه گذاشته اینگونه برخورد می‌شود، فی‌الواقع این من و ما هستیم که باید پناه به خدا ببریم وقتی رسما بنا دارند دهان‌مان را ببندند! دهان فرزندان خمینی اما بسته نخواهد شد! ما بچه‌های صحیفه‌ نور هستیم! ما هنوز خیلی مانده در انقلابی نوشتن حتی به گرد پای خمینی بت‌شکن برسیم! و فاش می‌گویم که اگر این حاشیه‌تراشی‌ها نیت شوم ترساندن نیروهای انقلابی را در پی دارد، ترس ما از خداوند منان است و لاغیر! ما حتما به دادگاه خواهیم رفت اما با همان جملات صحیفه ‌نور حضرت روح‌الله به دادگاه خواهیم رفت! ما حتما به دادگاه خواهیم رفت اما جای این تعجب بلندبالا را برای خود محفوظ خواهیم داشت که وقتی خود قاضی‌القضات عزیز هم عینا همان هشدارها و همان تذکرات منتقد خیرخواه را مکرر در مکرر دارد به آقایان گوشزد می‌کند، کمی هضم این دادگاه رفتن برای ما سخت می‌شود! ما اما حتما به دادگاه خواهیم رفت چرا که عنصر انقلابی، نه از قانون فراری است و نه بیمی از مواجه شدن با موازین قانونی دارد! من با افتخار، کوچک‌ترین فرد از آحاد این ملت واحدم، نه در شمار شرکای بعضی‌ها، که با وجود این همه فیش نجومی، هنوز از معرفی حتی یک مدیر ویژه‌خوار به دستگاه قضایی امتناع کرده‌اند! اتفاقا آنچه به امنیت ملی و ذهنیات افکار عمومی آسیب می‌زند، یکی هم همین نوع خاص از اعتدال است که دولت محترم در شب پرداخت یارانه باید عزا بگیرد لیکن برای بذل و بخشش‌های ماهی ۲۰۰ میلیونی، هم ردیف قانونی داشته باشد، هم ردیف بودجه! به ملت که می‌رسد خزانه خالی اما به دردانه‌ها که می‌رسد خزانه پر! آری! لطمه به «امنیت ملی» یکی هم ناشی از همین چیزهاست که امنیت را از فکر و ذکر مردم سلب می‌کند! همان مردمی که نمی‌دانند وعده آقای رئیس کابینه مبنی بر عدم خط قرمز در دولت اعتدال در مواجهه با مفاسد اقتصادی را باور کنند یا اینکه قوه مجریه حتی یک نفر را متاثر از پرونده فیش‌های نجومی به قوه‌ قضائیه معرفی نکرده‌ است! هان‌ ای اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی! من از کوچه‌های چند شهید داده جنوب شهر با شما سخن می‌گویم! از میان مردم آشنا! جایی حوالی خط راه‌آهن! نمردیم و خدشه خودمان بر «امنیت ملی» را هم دیدیم! نمی‌دانستیم اگر بگوییم آب خوردن این مردم گره بر زلف «سلام بر حسین» خورده، نه تحریم، شکایت از ما می‌شود! لیکن اگر می‌دانستیم باز هم می‌گفتیم و باز هم می‌نوشتیم که درس کربلا یعنی اولا «مرگ با عزت بهتر از زندگی بی‌حسین است» و ثانیا «زندگی بی‌حسین، تو را به ملک ری نمی‌رساند»! چه طرفه حکایتی! بدعهدی را اوباما و جان‌کری کرده‌اند، تصور اصلاح دشمن را روحانی و ظریف، آن‌وقت من و مدیرمسول «وطن امروز» باید برویم دادگاه! «حاج‌کاظم» و «عباس» که فیلم بود اما سهم من همین برگه احضاریه بود که دادید! سپاس!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۱۹ دیدگاه

ملت ایران مسخره شما نیست!

وطن امروز ۲۷ مهر ۱۳۹۵

روز امضای برجام، کنار بعضی از این خانواده‌های شهدای هسته‌ای، چه به ملت وعده داد رئیس دولت؟! جز اینکه تحریم‌‌ رفت پی کارش و زین پس وقت جشن و شادی است؟! حسابش با خودتان! از روز امضای برجام چند روز می‌گذرد؟! و از روز اجرای برجام چند روز؟! همه حرف این بود که اگر هسته‌ای را همان‌گونه اداره کنیم که شیطان بزرگ می‌خواهد، تحریم، بی‌تحریم! و سیمان ریختن حضرات در قلب رآکتور خودکفایی، ختم به فردای بدون تحریم می‌شود! شگفتا که آن «فردا» هنوز نیامده است اما دشمن مترصد بدعهد هر روز یک گام جلو آمده است! ابتدا به ساکن، وعده دشمن و دشمن‌دوستان این بود که در صورت انصراف از امهات صنعت هسته‌ای، تحریم‌ها هم به تاریخ می‌پیوندد لیکن هیچ معلوم نیست حد یقف و انتهای این وضعیت یک‌طرفه که مدام ما امتیاز جدید بدهیم و مدام دشمن دبه جدید درآورد، کجاست؟! دبه درآوردن‌های دشمن، یک روز این است که بعد از هسته‌ای، حالا نوبت موشک است! یک روز این است که بعد از موشک، حالا نوبت تحریم نیروهای ضامن امنیت توسط خود دولت ایران است! یک روز این است که شما را چه به جنگ با داعش؟! و هر روز هم فزون‌خواهی دیگری! واقعا مضحک است! قاسم سلیمانی و شیربچه‌هایش از سویی باید توسط عناصری از داخل کشور تحریم شوند و از سوی دیگر باید اساس جنگ و جهادشان با تروریست‌ها که متضمن بیرون نگه‌داشتن حرامی‌ترین حرامیان از خاک مقدس وطن است زیر سوال رود، که چه بشود؟! که مثلا تحریم‌ها لغو شود! تعجب می‌کنم از آقایان روحانی و ظریف و الباقی شرکا بابت این همه حسن ظن به دشمن! گمانم در تاریخ، نوبر باشد این حد از حسن ظن به دشمن! دشمن رسما دارد می‌گوید که اگر می‌خواهید تحریم‌ها لغو شود، لاجرم باید پای داعش به ایران باز شود! مسخره‌ترین شرط ممکن برای لغو تحریم! اگر می‌خواهید نفس بکشید، لاجرم باید بمیرید! غیر از این است؟! این تعامل دشمن است با ما در میدان عمل، آن‌وقت حضرات، مدعی می‌شوند سران کاخ سفید قول داده‌اند به وعده‌های خود در برجام عمل کنند! و آن‌وقت‌تر، جناب جان‌کری اعلام می‌کند «آمریکا به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده»! خطابم با این مردمان مشغول در دستگاه دیپلماسی است! اگر دشمن خودش را مسخره کرده، اجازه ندهید شما را هم مسخره کند! و باز هم خطابم با همین مردمان است! اگر شما با عرض عذرخواهی، خودتان را مسخره دشمن کرده‌اید، ما اجازه نخواهیم داد ملت، مسخره وعده‌های شما شود! آیا شرط از این مسخره‌تر هم ممکن هست که لغو تحریم‌ها مشروط شود به عدم تعصب سردار سلیمانی به امنیت کشور؟! و لاجرم به حضور داعش در خاک وطن؟! خوب است جناب روحانی، روزی چند بار این سوال را با خود مطرح کند که چرا با وجود فراخوان ۲ سال پیش به اساتید دانشگاه مبنی بر حمایت از برجام، هیچ پاسخ مثبتی به ایشان داده نشد، حتی از سوی اساتید لیبرال؟! واقعا آن که فقط یک جو و نه بیشتر، غیرت یا حتی عقل عافیت‌اندیش دنیوی داشته باشد، حاضر می‌شود از برجامی دفاع کند که در آخرین قلم، شرط لغو تحریم‌ها را ممانعت ایران از بیرون نگه‌داشتن تروریست‌های تکفیری در همان بیرون مرزها قرارداده؟! آیا در این شرط مضحک و مسخره که اگر تو لغو تحریم‌ها را می‌خواهی، ناچار باید چکمه داعش را روی سینه خود تحمل کنی، فردایی هم متصور هست؟! «من به مذاکره با آمریکایی‌ها خوشبین نیستم» ناظر بر همین بدعهدی‌ها و همین دبه‌درآوردن‌های شوم بیان شد و الا احدی اندازه رهبر انقلاب، مسرورتر از این مهم نخواهد بود که در زندگی اقتصادی مردم، گشایش بیشتری به وجود آید! منتهای مراتب داریم می‌بینیم که راه رسیدن به «گشایش اقتصادی» اصلا و ابدا «سازش سیاسی» نیست! اگر پشت‌بند این وعده‌های ریشه‌دار در تاریخ، وفای به عهدی بود، عمرسعد در حسرت گندم ری نمی‌ماند! و اما از قرار، مردمان دستگاه دیپلماسی، گوش شنوایی برای این بدیهیات ندارند! خب، تکلیف چیست؟! آیا باید من‌باب مراعات دست‌فرمان سیاست خارجی حضرات، آنقدر در برابر دشمن بدعهد کوتاه بیاییم که در نهایت، سنگ در دست بچه‌های مقاومت، توسط دولت خودمان تحریم باشد، بلکه سگ هار داعشی، خاک مقدس وطن را آلوده به پای نجس خود کند؟! آهای آقایان موظف بر نظارت بر برجام! کجا هستید؟! یک کلام سخنی بگویید، بلکه شک در قدرت تکلم‌تان نبریم! آهای نمایندگان مجلس! اعضای مجمع تشخیص! علمای اسلام! یعنی باید برویم خیابان شهید بهشتی، با مجسمه «حمزه خمینی» این واگویه‌ها را درمیان بگذاریم؟! آمدیم و دولت دلش نخواست این رویه را تغییر دهد! یعنی باید برای نفس کشیدن خود بمیریم؟! خدایا! ما جز تو کسی را نداریم؛ هیچ کس!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۳۲ دیدگاه

همین عاشورا…

وطن امروز ۱۹ مهر ۱۳۹۵

قابیل هست و خون هابیل بر زمین مانده است و آدم اما نیست! توفان غم هست و بار بنی‌آدم بر زمین مانده است و نوح اما نیست! آتش بلا هست و زمزم نمی‌جوشد و ابراهیم اما نیست! لشکر دشمن در تعقیب است و پیش رو هم دریایی از خون و موسی اما نیست! کجایید حواریون روح‌الله؟! در این چند روز باقی‌مانده، من دنبال عصای محمد می‌گردم! و تیغ دودم ابوتراب! آری! تو را می‌خوانیم یا صاحب‌الزمان! که هنوز علم برپاست! و خیمه هنوز پابرجاست! هنوز مانده تا عاشورا! عبور از این دریا، اعجاز تو را می‌خواهد! و جز تو کیست مخاطب این ندا که «هل من ناصر ینصرنی»؟! «تا که نتوانند حاشایت کنند» بیا و معجزه کن! با آن همه «مکن ای صبح طلوع» گله‌ای از سپیده عاشورا نداریم، اگر که سحرش همراه با ظهور تو باشد! تا چند شام غریبان، عمه سادات و نماز شب نشسته؟! تا چند عصر عاشورا، وارث آدم و کمری این‌چنین شکسته؟! یعنی هنوز آب، سهم طفل رباب نشده است؟! آقاجان! تاریخ را ورق بزن! با معجزه! و «تغییر ده قضا را»! اصلش را بخواهی، تو از زمین نرفته‌ای، برای همین اعجاز! و باید هم روز آمدن تو عاشورا باشد! اما کاش همین عاشورا بیایی… همین عاشورا!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۳۴ دیدگاه

سیاه روسپید

وطن امروز ۱۷ مهر ۱۳۹۵

یا جون! حسب و نسب ما هم ناچیز است! و ما نیز چون تو، پدر و مادری داریم که هیچ نامی از ایشان در هیچ صفحه‌ای از تاریخ نیست! تاریخ، قرن‌هاست که ما را به هیچ گرفته! گمانم بوی بد ما، جوهر قلم مورخان را آزار می‌دهد!

الا ‌ای غلام آفتاب! اگر تو، جز اربابت «حسین» هیچ نداشتی، ما نیز جز ارباب‌مان «حسین» هیچ نداریم… خودت نگاه کن دیگر!

ای سیاه روسپید! ممنون که همه غلامان تاریخ را روسفید کردی! ان‌شاءالله نسبت ما به تو برگردد! و راستش «عبدالله» نام تو بود، نه فرزند زبیر! اگر فرزند زبیر هنوز هم از حکومت دین، فراری است، بگذار همه این چند صفحه سررسید، پر باشد از خاطرات پدرش!

یا جون! می‌بینی عاقبت غلامی برای «حسین» را؟ اربابی شده‌ای برای خود! اینک همه احرار دوست دارند ریشه خود را در خون تو جست‌وجو کنند!

ای سیاه روسپید! روز عاشورا، یادت هست که گله داشتی از بوی ناخوشایندت، از حسب ناچیزت و از چهره سیاهت؟! اینک نسل‌اندرنسل، دوست داریم معطر به همان عطر تو شویم، حتی حسب‌مان برگردد به تو… و حتی‌تر، چون تو روسفید شویم!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۲۴ دیدگاه

گند‌‌‌‌‌‌‌‌‌م ری تمام شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

وطن امروز ۱۱ مهر ۱۳۹۵

چیست حرف حساب محرم؟! و هر سال از راه می‌رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که چه پیغام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما را؟! الا آنکه مرگ با عزت، شرف د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی تحت زعامت ائمه کفر؟! الا آنکه رهرو راه اباعبد‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رست حکایت امامش، لحظه‌ای نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راضی به سازش با یزید‌‌‌‌‌‌‌‌‌یان باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟! مفاهیمی از این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست اما تنها یک روی سکه پیام عاشورا به آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان است، لیکن پیام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگری هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عاشورا بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شرط که از یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نبریم از گند‌‌‌‌‌‌‌‌‌م ری نخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ آنکه فکر می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جنگ با مظهر حق، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیایی هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌! و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رهم و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ینار نرسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ آنکه فکر می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیرینی برای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن و برید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن سر اطفال سپاه حق، آسایشی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌! الان هم قصه همین است. به رفع تحریم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر همان روز امضا یا اجرای فلان توافق نرسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ آنکه فکر می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تخته کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هسته‌ای، اصلاح می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شیطان بزرگ! مگر نه آن است که ان‌شاءالله با نیت لغو همه تحریم‌های ظالمانه، حتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رون قلب مظهر بارز خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌کفایی هم راضی به ریختن سیمان شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟! تحریم‌ها برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟! یا به فهرست تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم اضافه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟! شما اینجا و گیرم ناخواسته، نه فقط قلب رآکتور اراک، که قلب هر ایرانی آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌خواهی را شکستید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قلب آرمیتا و علیرضا را شکستید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قلب همکاران «شهریاری شهید‌‌‌‌‌‌‌‌‌» را شکستید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قلب اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌یشمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان صنعت هسته‌ای را شکستید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عوض، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن نه تنها وفای به عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که رقم هنگفتی از سرمایه این ملت را هم بالا کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌! آنهم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره پسابرجام! د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره‌ای که توهم زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مرتب اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌عا می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفتار و گفتار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن با ما خوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌! خوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟! هسته‌ای را که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفت هیچ، حتی بر شعار «مرگ بر آمریکا» و نقش و نگار هنرمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان انقلابی بر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌یوار شهر خرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه گرفتید‌‌‌‌‌‌‌‌‌! اینکه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچ، حتی اوج اعتراض خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بالاکشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن اموال ملت ایران توسط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت آمریکا را محد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به فرستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن ۲ تا ایمیل! اینکه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچ، اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیات‌تان را هم با سران کاخ سفید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آنچنانی و سرشار از تسامح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌! اینکه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچ، هر چه فریاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به جای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن، بر سر منتقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خیرخواه خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌! حتی حواله به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزخش هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌! اینکه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچ، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت بی‌خرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و بی‌تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیری، بنا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شیربچه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاور ما را که ناظر بر امنیت کشور و متوقف نگه ‌د‌‌‌‌‌‌اشتن حرامیان د‌‌‌‌‌‌ر همان بیرون مرزها، مشغول غریبانه‌ترین جنگ ممکن هستند‌‌‌‌‌‌، تحریم کنید‌‌‌‌‌‌!  بند‌‌‌‌‌‌گان ان‌شاءالله خد‌‌‌‌‌‌ا! این د‌‌‌‌‌‌شمن اگر وفای به تعهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت که الان باید‌‌‌‌‌‌ چند‌‌‌‌‌‌ ماه از لغو همه تحریم‌ها می‌گذشت! به حسین بن علی با آن عظمت، پشت کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌، عاقبت از گند‌‌‌‌‌‌م ری نخورد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌! و شما هم نخواهید‌‌‌‌‌‌ خورد‌‌‌‌‌‌ اگر که فکر کنید‌‌‌‌‌‌ کوتاه آمد‌‌‌‌‌‌ن از آرمان‌های انقلاب خمینی، ناز و نعمتی د‌‌‌‌‌‌ر پی د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌! لذا د‌‌‌‌‌‌رس کربلا تنها این نیست که زند‌‌‌‌‌‌گی جز جهاد‌‌‌‌‌‌ و عقید‌‌‌‌‌‌ه نیست! د‌‌‌‌‌‌رس د‌‌‌‌‌‌یگر کربلا آن است که تو اگر از جهاد‌‌‌‌‌‌ و عقید‌‌‌‌‌‌ه هم بگذری، د‌‌‌‌‌‌شمن کوتاه‌بیا نیست! جلوتر می‌آید‌‌‌‌‌‌! و امتیاز بیشتر می‌طلبد‌‌‌‌‌‌! و سهم فزون‌تر می‌خواهد‌‌‌‌‌‌! آهای بند‌‌‌‌‌‌گان ان‌شاءالله خد‌‌‌‌‌‌ا! خیلی اگر د‌‌‌‌‌‌لتان به حال د‌‌‌‌‌‌نیای این مرد‌‌‌‌‌‌م می‌سوزد‌‌‌‌‌‌، راهش «گشایش اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی» است، نه «سازش سیاسی»! خیال‌تان تخت که د‌‌‌‌‌‌شمن جور تنبلی شما را نخواهد‌‌‌‌‌‌ کشید‌‌‌‌‌‌! د‌‌‌‌‌‌شمن، د‌‌‌‌‌‌شمن است، نه جورکش قصورات شما! بی‌عرضه بود‌‌‌‌‌‌ن شما و اینکه حتی د‌‌‌‌‌‌ر سال چهارم د‌‌‌‌‌‌وره خود‌‌‌‌‌‌ هم نمی‌د‌‌‌‌‌‌انید‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مساله اول کشور است، باعث ترحم د‌‌‌‌‌‌شمن نمی‌شود‌‌‌‌‌‌، بلکه جری‌تر می‌کند‌‌‌‌‌‌ او را! واقعا اگر همانطور که د‌‌‌‌‌‌ر مناظره گفتید‌‌‌‌‌‌ «باید‌‌‌‌‌‌ برسیم به جایی که مرد‌‌‌‌‌‌م به د‌‌‌‌‌‌ولت یارانه بد‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌، نه بالعکس» پس «برو کار کن، مگو چیست کار»! علی‌الد‌‌‌‌‌‌وام اعتماد‌‌‌‌‌‌ به قول و قرار د‌‌‌‌‌‌شمن بد‌‌‌‌‌‌عهد‌‌‌‌‌‌ که نشد‌‌‌‌‌‌ کار! که آب و نان نشد‌‌‌‌‌‌ برای این مرد‌‌‌‌‌‌م! والله من و ما یعنی قائلان به اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، بیش از شما می‌د‌‌‌‌‌‌انیم و پیش از شما قبول د‌‌‌‌‌‌اریم که زند‌‌‌‌‌‌گی حضرت اباعبد‌‌‌‌‌‌الله تنها خلاصه د‌‌‌‌‌‌ر نیم‌روز عاشورا نمی‌شود‌‌‌‌‌‌! پد‌‌‌‌‌‌ر ایشان، همان ابوترابی بود‌‌‌‌‌‌ که از فرط کار و خد‌‌‌‌‌‌مت، د‌‌‌‌‌‌ست‌های زبر و پینه‌بسته د‌‌‌‌‌‌اشت! اساسا شهره بود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ به اهتمام شبانه‌روز و بی‌مزد‌‌‌‌‌‌ و منت برای خلق خد‌‌‌‌‌‌ا! یک چیز عجیبی و یک جور عجیب‌تری که «نه خد‌‌‌‌‌‌ا توانمش خواند‌‌‌‌‌‌، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را»! براد‌‌‌‌‌‌ر حسین بن علی نیز! اصلا خود‌‌‌‌‌‌ حضرت سید‌‌‌‌‌‌الشهد‌‌‌‌‌‌ا! از قضا اگر اصرار د‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌ به ما یاد‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ که محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌ن حسین، تنها به یک نیم‌روز، کاری غلط است، ما به شما می‌گوییم سلمنا! پس به جای کاسبی توأمان با تحریم و توافق، لطفا یک تکانی به خود‌‌‌‌‌‌تان د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌! والله ملت د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ چوب تنبلی شما را می‌خورد‌‌‌‌‌‌، نه صنعت هسته‌ای را! مثلا الان که هسته‌ای را د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم رفت و قلب رآکتور اراک را با سیمان پر کرد‌‌‌‌‌‌یم، د‌‌‌‌‌‌رست شد‌‌‌‌‌‌؟! فی‌الحال سوالی و عرضم تمام! چطور د‌‌‌‌‌‌ر تحریم «شهریاری شهید‌‌‌‌‌‌» توانست غنی‌سازی ۲۰ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ را ارزانی ما ملت کند‌‌‌‌‌‌ و چطور با وجود‌‌‌‌‌‌ همین تحریم، قاسم سلیمانی و شیربچه‌هایش قاد‌‌‌‌‌‌رند‌‌‌‌‌‌ با حرامی‌ترین اشقیای تاریخ بجنگند‌‌‌‌‌‌ لیکن شما حتی آب خورد‌‌‌‌‌‌ن مرد‌‌‌‌‌‌م را که اصلش بسته به «سلام بر حسین» است، گره می‌زنید‌‌‌‌‌‌ به زلف تحریم؟! هزاره سوم که نه، شما را باید‌‌‌‌‌‌ «اعجاز همه هزاره‌ها» خواند‌‌‌‌‌‌! از ماد‌‌‌‌‌‌ها به این طرف که نه، از ماد‌‌‌‌‌‌ها به آن طرف و اساسا از ماد‌‌‌‌‌‌ها به هر طرفی، گمان نکنم د‌‌‌‌‌‌ولتی مثل د‌‌‌‌‌‌ولت اعتد‌‌‌‌‌‌ال بر سر کار آمد‌‌‌‌‌‌ه باشد! هان‌ ای مرد‌‌‌‌‌‌م! چرا شکر نعمت نمی‌کنید‌‌‌‌‌‌؟!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۲۷ دیدگاه

از قضا سخنی با شجریان

وطن امروز ۷ مهر ۱۳۹۵

سپیده‌دم دیروز که در جست‌وجوی متنی قدیمی از آرشیو سایت «وطن امروز» ناگهان چشمم به مصاحبه با شجریان افتاد، مرغ سحر ناله سر کرد و داغ مرا تازه‌تر کرد؛ «از هم دور افتاده‌ایم!» این سخن اما بیش از آنکه تیتر یک آن روز ما باشد، گله خود ایشان بود از روزگار! و شکایت از جدایی! القصه! رفتم به روزهای دور! دورتر! دهه ۶۰! و آن شب‌هایی که با کاست شجریان سپری می‌شد! در آن ضبط‌‌صوت‌ قدیمی! شب‌هایی که شجریان گوش می‌دادیم و تازه صبح، اول دعوا بود! دعوا با جماعتی که ما را رسما مسخره می‌کردند! نیز موسیقی سنتی و اصیل را! کد می‌دادند به ما که برویم مبتذل‌های آن‌سوی آب را گوش دهیم! یا که هم غربی! اساسا جامعه متدینی که انسی با موسیقی داشت، عمدتا شجریان و ناظری و از این دست گوش می‌داد! و این علاقه آنقدر عمیق بود که حتی اصحاب موسیقی سنتی را در منازعات موسیقایی دهه ۶۰ تنها نگذارد! فی‌الحال سوال! آیا من و ما که آن روزها، این همه از سنتی‌خوانان در برابر حامیان موسیقی عاری از ادب و خالی از هنر «ای قشنگ‌تر از پریا» یا سینه‌چاکان موسیقی غربی دفاع می‌کردیم، من‌باب این بود که شجریان مثلا موضع سیاسی مطابق با جریان مورد علاقه ما اتخاذ می‌کرد؟! قطعا نه! نه خودش به این معنی سیاسی بود و نه ما او را برای این معنی می‌خواستیم! قصه این بود که اولا شجریان، موسیقی را اصیل و سنتی اجرا می‌کرد، ثانیا برای همه می‌خواند! نه برای خوشایند تنها فلان گروه! دقت شود! داریم درباره یک «چهره هنری» حرف می‌زنیم، نه یک «عنصر سیاسی»! جناب پروفسور سمیعی عنصر سیاسی نیست، پس چه باک اگر ایشان را همه آحاد ملت دوست داشته باشند؟! مثال از این دست بسیار است! جناب استاد فرشچیان! یا بازیگر توانمند عرصه سینما، علی نصیریان! این عزیزان را همه ملت، صرف‌نظر از اختلاف سلیقه و عقیده، دوست می‌دارند، چرا که «چهره فراگیر» محسوب می‌شوند! و صدالبته خود ایشان مراقب هستند که همچنان اینگونه باقی بمانند! از این رو وارد «سیاست‌بازی» نمی‌شوند! این عدم ورود، قطعا به معنای «تنزه‌طلبی» نیست! و ناظر بر وحدت کلمه آحاد ملت، اتفاقا بد هم نیست چهره‌هایی همه‌پسند داشته باشیم! چهره‌هایی محبوب هم من، و هم آن روزنامه‌نگار مخالف خط من! سال ۸۸ امثال من هرگز از شجریان متوقع نبودیم که چون روزگاری «دود عود» گوش می‌دادیم و علاوه بر این، دفاع هم از امثال او می‌کردیم، ایشان هم من‌باب جبران، به صحنه بیایند و موضع کذا اتخاذ کنند لیکن متوقع این هم نبودیم که به واسطه شماری از افراد سوءاستفاده‌چی، به ورطه همراهی و همصدایی با دشمن تمام این مرز و بوم بیفتند! ما با فهم دقیق ماجرا، از قضا قائل بودیم به فرق میان «چهره‌های هنری» و «عناصر سیاسی» و لذا کی و کجا خرده بر مثلا استاد مشایخی گرفته‌ایم که چرا فتنه را عینا مثل جوانان انقلابی محکوم نکرده‌اند؟! باورم هست در آن مقطع، اشتباه بزرگی مرتکب شدند آقای شجریان! و ان‌شاءالله که ناخواسته! عاقبت، جمع و جماعتی را از خود رنجاندند که در منازعات دهه شصتی، کم در مقام دفاع از موسیقی سنتی و اصحابش بلند نشده بودند! طرفه حکایت اینجا بود؛ همان‌ها که پیش از این، حتی از در تمسخر هم بلند شده بودند و «هاهاهاها» می‌کردند و همان‌ها که در مواجهه با موسیقی مبتذل و موسیقی غربی، مدام به من و ما بد و بیراه می‌گفتند، ناگهان شدند مرید شجریان! ضمن طلب شفای عاجل برای ایشان، از خواننده‌ «ایران، ‌ای سرای امید» می‌پرسیم ما شما را برای چه می‌خواستیم، سینه‌چاکان سیاست منهای ‌صداقت، شما را برای چه می‌خواستند؟! آیا جز این است که ما شما را، نه برای مطامع سیاسی، که تنها و تنها برای همه مردم می‌خواستیم؟! و می‌خواهیم؟! مگر «ربنا»ی حضرتعالی در خط جناح مورد علاقه ما در میدان سیاست بود؟! در خط خدا بود ان‌شاءالله! ما نمی‌خواستیم شما را با نیرنگ، تنها به یک رنگ خاص درآورند، بلکه می‌خواستیم حکایت خسرو شکیبایی هر رنگی و هر طیفی و هر طایفه‌ای، شما را دوست داشته باشند. آری! حکایت «خسرو شکیبایی»! لیکن آیا جریان «شجریان‌اولی» هم همین قصد را داشت یا ضمن سوءاستفاده از جایگاه شما، مسبب بعضی دورافتادگی‌ها شد؟! آیا شما را برای همه خواستن بد بود یا اتفاقا این بد بود که شما را بردارند هزینه کنند برای دشمن همه این مردم؟! آیا حیف آن «نوا» نبود که مصاحبه با «صدای دشمن» کند؟! آنهم با آن محتوا؟! آیا حیف آن «ربنا» نبود که برود اباطیل «رسانه‌های کدخدا» را باور کند؟! شما به واسطه بعضی شیطنت‌ها، دروغ بزرگ دشمنی را باور کردید که این روزها حتی کدخداشمارندگانش هم گله‌های بلندبالا از بدعهدی‌ و عدم صدق او دارند! واقعا علت چیست که از هم دور افتاده‌ایم؟! علت گمانم آن است که فتنه حتی برای شما هم «نقشه» کشیده بود! نقشه جدایی! نقشه دورافتادگی! که به جای اجماع بر سر صدای شما، دعوا باشد روی موضع سیاسی شما! آقای شجریان! سرکشی من به آرشیو روزنامه، اصلش به مقصد دیگری بود لیکن مشاهده «از هم دور افتاده‌ایم» شما را گرفتم به فال نیک! و از نوشته مد نظر خود گذشتم، بلکه بعد از دورانی دورافتادگی، ناظر بر تحبیب قلوب، چند کلامی با شما سخن گفته باشم! قطع به یقین ما مثل آن نامزد انتخابات نیستیم که از صدای شما، برای خودمان خرج کنیم! مخلص کلام! همه باید برگردیم به «ربنا»! «همه از خداییم، به سوی خدا برویم»! ربنا لاتزغ قلوبنا… خدایا! دل‌های ما را به باطل میل مده، پس از آنکه به حق هدایت فرمودی، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشاینده بی‌منت.

ارسال شده در صفحه اصلی | ۲۴ دیدگاه

ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند

وطن امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

از واقعه غدیر تا ماجرای کوچه بنی‌هاشم چند ماه فاصله بود؟! و از آن ظهر گرم که پیامبر در حجةالوداع، دست علی را به عنوان جانشین بعد از خود بالا برد تا ظهر عاشورا چند سال فاصله بود؟! و چیست راز این تلنگر معنا‌دار تقویم که تنها با ورق زدن چند صفحه، اعظم اعیاد امت پیامبر، به «لا یوم کیومک یا اباعبدالله» ختم می‌شود؟! اگر یوسف نبی را فرزندان یعقوب به چاه انداختند، چه بسیار شب که حضرت ابوتراب، به اراده خود رهسپار نخلستان می‌شد، چرا که برای آه خود، مونسی جز چاه نمی‌یافت! و این است تفاوت مظلومیت علی که خلیفه ختم‌المرسلین بود لیکن غدیردیده‌ها، به اسم پیامبر به مصافش می‌رفتند! که «قرآن ناطق» بود اما آیات الهی را به رخش می‌کشیدند! من واقعا متحیر و مات و مبهوت مانده‌ام که آخر چه نسبتی دارد با واقعه غدیر، اینکه تا سالیانی حتی قبر امام مظلوم ما معلوم نبود! و تا به امروز، قدر او! «وحدت» آنقدر برایش موضوعیت داشت که لاجرم ۲۵ سال، قید حق خود را بزند اما فی‌الحال فریاد از این طرفه حکایت که برای حفظ وحدت، باید آهسته‌تر نام مبارک علی علیه‌السلام را بر زبان جاری کنیم! شگفتا! امروز هم بعضی‌ها دوست می‌دارند ملت ما، عینا مثل امت زمان پیامبر رفتار کند! که در یک کلام! دوباره تنها بماند علی! ما ذوالفقار می‌خواهیم چه کار؟! کربلا درس مذاکره بود! هدف این است! ما به جای عبرت گرفتن از تاریخ، بسنده کنیم به تکرار آن! و برای علی، نه عمار، که روزی حکایت ناکثین باشیم! دگر روز حکایت مارقین! و هر روز در کار پر کردن جدول قاسطین! آخر از اعتدال به دور است که مالک را فقط دار و دسته معاویه تخریب کنند! از داخل هم باید او را زد! هم پهن کردن تور صندلی! و هم پهن کردن تور تحریم! آهای جماعت! «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»! و به جهنم که از این شعار بدتان می‌آید! «به جهنم» را باید درست مصرف کرد! جایش همین‌جاست! اگر خمینی بت‌شکن، ملت ما را از امت صدر اسلام بهتر می‌دانست، یکی هم از آن رو بود که غدیر برای ما تنها یک واقعه تاریخی در آخرین حج پیامبر گرامی اسلام نبوده و نیست! ما دقیقا همین امروز، دست علی را در دست پیامبر می‌بینیم! و مشخصا همین امروز، ولایت فقیه را ولایت رسول‌الله می‌خوانیم! اصحاب کدخدا، از کل واقعه غدیر، تنها به این بسنده کرده‌اند که جلورفته‌ها برگردند عقب! یعنی که عقبگرد! فهم تاریخ در حد اکابر! به آن جلورفته‌های حجةالوداع اما از این رو امر برگشتن داده شد که صحنه بالا رفتن دست علی توسط پیامبر و به عبارت بهتر، صحنه تکمیل رسالت حضرت رسول را مشاهده کنند و ببینند. در نامه اخیر سردار جبهه مقاومت، علی‌الظاهر هیچ اشاره‌ای به واقعه غدیر خم نشده بود لیکن میان آن چند خط کوتاه، هزاران کتاب بلند، حرف و سخن و نکته وجود داشت! یک جمله‌اش این بود: «نه یک قدم و صد قدم، که صدها کیلومتر جلوتر از مرزها دارم می‌جنگم و از قضا همین است سند همراهی من با ولایت و مردم عزیزتر از جانم!» یک جمله دیگرش این بود: «علی دیگر به مالک نمی‌گوید برگرد!» یک جمله دیگرش این بود: «ما هرگز اجازه نمی‌دهیم باز هم آه علی گره به سینه چاه بخورد!» یک جمله دیگرش این بود: «برای عمار، دست علی، تنها در ظهر روز غدیر خم بالا نیست!» یک جمله دیگرش این بود: «غدیر، دیگر به ماجرای کوچه بنی‌هاشم نمی‌رسد!» یک جمله دیگرش این بود: «ما اهل صندلی نیستیم، علی تنها بماند!» یک جمله دیگرش این بود: «سربازان علی در میدان سیاست هم باید همین‌گونه زیرک و کیس باشند!» یک جمله دیگرش این بود: «اگر می‌خواهید نااهلان و نامحرمان بر صندلی‌های ریاست تکیه نزنند، راهش سیاست‌ورزی صحیح است، نه خالی کردن سنگر مقاومت!» یک جمله دیگرش این بود: «شب و روزت را هم اگر من‌باب امنیت همه این مردم با هر گرایشی، داری هزینه می‌کنی، حق منت‌ نداری!» یک جمله دیگرش این بود؛ «من آنقدر جنگیدن برای امنیت این مردم را دوست دارم که همین لباس خاکی مرا بس!» یک جمله دیگرش این بود؛ «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمؤمنین!»

*** *** ***

اعظم اعیاد امت است! اعظم اعیاد امت شما یا بقیةالله! بی‌قرارمان کرده اینکه هیچ نمی‌دانیم کجایی! نمی‌بینی که در هر فصلی، بهانه وصل تو را می‌کنیم؟! یعنی همین دوری و جدایی است سهم ما؟! کاش ابنای آدم، از تو «پادشه خوبان» می‌توانست «ظهور» را عیدی بگیرد! کاش می‌آمدی و دستی بر سر روزگار می‌کشیدی! و بر سر زمان! سالیانی است دور و دراز که دارد دوران یتیمی خود را طی می‌کند! یا صاحب‌الزمان! فردا غدیر است و فرداتر عاشورا! هل من ناصر ینصرنی؟!

ارسال شده در صفحه اصلی | ۴۲ دیدگاه